همسفر در راه ماند..زندگی سخت است…لیک..در سفر باید بود…همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه

..سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید

 

  با نهایت تالم و تاثر درگذشت مادرهمنورد گرامی سرکار خانم شعبانی 

و همچنین درگذشت  پدر همنورد گرانقدر جناب آقای حسن اسماعیلی را به آگاهی دوستان و همنوردان می رساند .

 

 فقدان این عزیزان را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحومین طلب آمرزش وعلو درجات را مسئلت داریم. بقای عمر خود و باقی بازماندگان را آرزومندیم .

مراسم یادبود بانو شوکت محمدیان مادر گرامی سرکار خانم شعبانی روز یک شنبه شانزدهم اسفند در مسجد کشتکاران واقع در خیابان فخر آباد از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میگردد

مراسم یادبود آقای علی طالب اسماعیلی پدر گرامی آقای اسماعیلی روز دو شنبه هفدهم اسفند در مسجد شهید دستغیب واقع در بلوار معالی آباد از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میگردد

 گاهنامه آموزشی ، خبری هموند شماره 9 سال سوم منتشر شد


 

دریافت گاهنامه شماره 9

دریافت گاهنامه شماره 8

گزارش مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه شیراز جوان

با توجه به هماهنگی های قبلی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه و دعوت از هموندان برای حضور در این همایش ، روز یک شنبه مورخ 24 آبانماه 1394این مجمع برگزار گردید.

طبق قرار از ساعت 19:30  به هموندان وارد باشگاه شده و لیست حضور و غیاب مجمع را امضا نمودند. طبق اساسنامه باشگاه  مجمع عمومی عادی و سالیانه  با ( نصف +1 ) رسمیت پیدا می کند که به این ترتیب مجمع عمومی عادی در ساعت 19:30  با به حدنصاب رسیدن نفرات آغاز گردید .