طرح آموزشی صعود اولی ها(ویژه اعضاء)

5,000,000 ریال

 

کارگروه آموزش و پژوهش باشگاه شیراز جوان اجرا می کند : 

 طرح آموزشی دوره مقدماتی کوهنوردی 

سرفصل های که در این دوره خدمت کارآموزان ارائه میشود به شرح زیر میباشد : 

۱. چارت تشکیلاتی و اخلاق کوهنوردی .

۲. اصول گام برداری و بهداشت فردی و گروهی .

۳. آشنایی با پوشاک و خطرات کوهستان .

۴. ابزار شناسی و تغذیه در کوهستان .

۵. آموزش انواع گره ها . 

۶. کوله چینی و آشنایی با کوه های ایران .

۷. اصول شب مانی و قواعد سرپرستی و برنامه ریزی .

۸.  حفاظت محیط زیست و چگونگی نگارش گزارش برنامه.

✍خدماتی که دراین دوره خدماتی که در این دوره به کارآموزان ارائه میشود: 

گذراندن دوره یک روزه کوهپیمایی همگانی.

عضویت در پرتال فدراسیون کوهنوردی.

هر هفته یک برنامه تمرینی و هوازی و یک برنامه کلاس آموزشی علمی.

هر دو هفته یک برنامه عملی شامل کوهپیمایی، غارنوردی،سنگ نوردی و در طول دوره دو پیمایش چکاد با ارتفاع بالای ۲۸۰۰ متر یا ۳۷۰۰ متر و ۴۰۰۰ متر

دریافت گواهی دوره آموزشی 

گواهی صعود به قلل 

گواهی رسمی کوهپیمایی همگانی .

مدت دوره : حدود ۲.۵ ماه 

 شعار طرح : لذت آموزش کوهنوردی با ما تجربه کنید. 

 زمان اجرای صعود پایانی یکی از قلل بیش از 4000 متری .( در پایان دوره اعلام می گردد) 

هزینه برای مهمان: 550.000 تومان 

هزینه برای اعضا : 500.000 تومان 

هزینه های بالا بدون در نظر گرفتن هزینه ی خودرو  در اجرای برنامه ها می باشد. 

_  سرپرست برنامه : آقای امیر شیرازی 

☎️  تلفن هماهنگی :09164471329 

در طول سالها نفراتی زیادی به قلل شاخص کشور صعود میکنن ولی ما سلامتی و تندرستی و امنیت شمارو میخواهیم ، چرا شما جز این کوهنوردان نباشید 

واریز وجه ثبت نام دوره به شماره کارت زیر

6274121186443669

به نام نادر کرمی

و ارسال عکس فیش واریزی به واتساپ سرپرست برنامه ارسال کنید.

نکته ۱ : بعد از واریز وجه ثبت نام  بیمه ورزشی خود را از طریق لینک زیر 

http://shirazjavanclub.com/index.php/fa/2019-12-14-08-57-21/2019-08-31-07-57-34/945-ifsm

چک کنید  و عکس بیمه ورزشی را برای سرپرست ارسال کنید.

نکته ۲ : اگر فردی که عضویت باشگاه دارا هست لطفا عکس از صفحه پروفایلش که ثبت نام در آن تایید شد برای سرپرست برنامه ارسال گردد

نکته ۳ : هرکدام از دوستان که عضویت پرتال فدراسیون دارا هست لطفا عکس از صفحه پروفایل را برای سرپرست برنامه ارسال کنید .

طرح آموزشی صعود اولی ها(ویژه مهمان)

5,500,000 ریال

 

کارگروه آموزش و پژوهش باشگاه شیراز جوان اجرا می کند : 

 طرح آموزشی دوره مقدماتی کوهنوردی 

سرفصل های که در این دوره خدمت کارآموزان ارائه میشود به شرح زیر میباشد : 

۱. چارت تشکیلاتی و اخلاق کوهنوردی .

۲. اصول گام برداری و بهداشت فردی و گروهی .

۳. آشنایی با پوشاک و خطرات کوهستان .

۴. ابزار شناسی و تغذیه در کوهستان .

۵. آموزش انواع گره ها . 

۶. کوله چینی و آشنایی با کوه های ایران .

۷. اصول شب مانی و قواعد سرپرستی و برنامه ریزی .

۸.  حفاظت محیط زیست و چگونگی نگارش گزارش برنامه.

✍خدماتی که دراین دوره خدماتی که در این دوره به کارآموزان ارائه میشود: 

گذراندن دوره یک روزه کوهپیمایی همگانی.

عضویت در پرتال فدراسیون کوهنوردی.

 هر هفته یک برنامه تمرینی و هوازی و یک برنامه کلاس آموزشی علمی.

هر دو هفته یک برنامه عملی شامل کوهپیمایی، غارنوردی،سنگ نوردی و در طول دوره دو پیمایش چکاد با ارتفاع بالای ۲۸۰۰ متر یا ۳۷۰۰ متر و ۴۰۰۰ متر

 دریافت گواهی دوره آموزشی 

 گواهی صعود به قلل 

گواهی رسمی کوهپیمایی همگانی .

 مدت دوره : حدود ۲.۵ ماه 

 شعار طرح : لذت آموزش کوهنوردی با ما تجربه کنید. 

 زمان اجرای صعود پایانی یکی از قلل بیش از 4000 متری .( در پایان دوره اعلام می گردد) 

هزینه برای مهمان: 550.000 تومان 

هزینه برای اعضا : 500.000 تومان 

هزینه های بالا بدون در نظر گرفتن هزینه ی خودرو  در اجرای برنامه ها می باشد. 

_  سرپرست برنامه : آقای امیر شیرازی 

☎️  تلفن هماهنگی :09164471329 

در طول سالها نفراتی زیادی به قلل شاخص کشور صعود میکنن ولی ما سلامتی و تندرستی و امنیت شمارو میخواهیم ، چرا شما جز این کوهنوردان نباشید 

واریز وجه ثبت نام دوره به شماره کارت زیر

6274121186443669

به نام نادر کرمی

و ارسال عکس فیش واریزی به واتساپ سرپرست برنامه ارسال کنید.

نکته ۱ : بعد از واریز وجه ثبت نام  بیمه ورزشی خود را از طریق لینک زیر 

http://shirazjavanclub.com/index.php/fa/2019-12-14-08-57-21/2019-08-31-07-57-34/945-ifsm

چک کنید  و عکس بیمه ورزشی را برای سرپرست ارسال کنید.

نکته ۲ : اگر فردی که عضویت باشگاه دارا هست لطفا عکس از صفحه پروفایلش که ثبت نام در آن تایید شد برای سرپرست برنامه ارسال گردد

نکته ۳ : هرکدام از دوستان که عضویت پرتال فدراسیون دارا هست لطفا عکس از صفحه پروفایل را برای سرپرست برنامه ارسال کنید .