یک گروه از کوهنوردان باشگاه ورزشی شیراز جوان موفق به صعود کمپ اصلی اورست(5550متر) ،قله کالاپاتا و قله 6189متری آیلند پیک گردیدند.این برنامه به مدت 11روز برگزار گردیدو هماهنگی و برنامه ریزی آن توسط آقای محسن احمدی نسب به همراهی آقایان محمد حجت قناد طوسی از باشگاه ورزشی شیراز جوان و آقای محمد حسین جلالی رئیس هیات کوهنوردی فارس انجام گردید.

کارگاه بخش مسیر طبیعی خورشید دیروز نصب گردید .به همت اعضای فنی باشگاه این کارگاه که در پایین مسیر مصنوعی برای دسترسی و آسانتر و ایمن شدن مسیر خورشید از پیش طراحی گردیده بود نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ و در آینده نزدیک میانی های ثابت آن نصب خواهد شد؛ با توجه به این اقدام بخش اول از پای مسیر تا پله (تاقچه) به صورت طبیعی و از این به بعد به صورت صعود مصنوعی تا بالای دیواره قابل صعود و دسترسی می باشد

پس از برگزاري نخستين همايش استاني در خرداد 88 دومين همايش به نام همايش راهبري هيات ها و گروه هاي استان فارس در 18 آذر با همكاري مسولين و كارگروه هاي هيات استان فارس از ساعت 30 / 8 اين روز پس از نام نويسي با تلاوت آياتي چند از قرآن كريم و سرود ج . ا. ا به شرح زير برگزار گرديد .

تلاش همنوردان و سنگنوردان باشگاه کوهنوردی و اسکی شیراز جوان ؛

همچون گذشته به بار نشست و این عزیزان پیروزی خود را بر بلندای اوج زیبای یک حرکت هماهنگ و گروهی ؛ یک صدا و با یاد شادروان رضا خورشیدی با فریاد بلند بر دیواره ای سترگ دره غولکی نقش زدند تا نقش نگاه او هرگز ازخاطره محو نگردد. در پایان امروز 23 / 9 / 89 این مسیربا نصب آخرین رول بلت های کارگاه زنجیری به انتها رسید ؛ به امید این که این مسیر قابل توجه سنگ نوردان قرار بگیرد.

یک گروه پنج نفره از باشگاه شیراز جوان موفق گردیدند یک غار زیبا با تعداد زیادی استلاگمیت و استلاگتیت را کشف و نقشهبرداری کنند،بازدید این غار با دو تالار زیبا و جالب در این منطقه خالی از لطف نبوده ولی با توجه به زندگی نوعی سمور با خط آبی رنگ در این غار و وجود زیبایهای ساختاری درونی از نوع کربنات کلسیم و به لزوم حفظ این محیط از نظر زیبای وجانوری از ارائه کروکی و نشانی آن خودداری می گردد.