عضویت باشگاه کوهنوردی

5,600,000 ریال

برای دسترسی به برنامه های باشگاه کوهنوردی ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

 هزینه نامنویسی شامل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان ورودی اولیه و هزینه  ماه شهریه دوره آزمایشی 6 ماهه به مبلغ ماهیانه 6۰۰۰۰ تومان می باشد.(در صورتیکه در حال حاضر بعضویت رشته های دیگر باشگاه درآمده اید با وارد کردن کد تخفیف MEMBER در بخش تخفیف نیازی به پرداخت دوباره مبلغ ورودی نمی باشد.)

 

راهنمای نامنویسی در پرتال آموزش فدراسیون کوهنوردی


 راهنمای نامنویسی در پرتال فدراسیون پزشکی ورزشی

 

عضویت باشگاه دوچرخه سواری

رایگان!

برای دسترسی به برنامه های باشگاه دوچرخه سواری ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

ورودی ثبت نام باشگاه دوچرخه سواری رایگان می باشد که در صورت تمایل به ادامه فعالیت ، ماهیانه شهریه 40000 تومان در نظر گرفته شده است.

 

پرداخت شهریه شش ماهه(کوهنوردی)

3,600,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ 6۰۰۰۰ تومان می باشد که برای شش ماه 36۰۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

در صورت پرداخت شهریه یکساله از تخفیف دو ماه بهرمند میشوید. 

پرداخت شهریه یکساله(کوهنوردی)

6,000,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ 6۰۰۰۰ تومان می باشد که برای یکسال 6۰۰۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

در صورت پرداخت شهریه یکساله از تخفیف دو ماه بهرمند میشوید. 

پرداخت شهریه شش ماهه(دوچرخه سواری)

2,400,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ 40000 تومان می باشد که برای شش ماه 240000 تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه یکساله(دوچرخه سواری)

4,800,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ 40000 تومان می باشد که برای یکسال 480000 تومان قابل پرداخت است.