عضویت باشگاه کوهنوردی

1,750,000 ریال

برای دسترسی به برنامه های باشگاه کوهنوردی ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

 هزینه نامنویسی شامل مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ورودی اولیه و هزینه ۳ ماه شهریه دوره آزمایشی به مبلغ ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.(در صورتیکه در حال حاضر بعضویت رشته های دیگر باشگاه درآمده اید با وارد کردن کد تخفیف MEMBER در بخش تخفیف نیازی به پرداخت دوباره مبلغ ورودی نمی باشد.)

 

راهنمای نامنویسی در پرتال آموزش فدراسیون کوهنوردی


 راهنمای نامنویسی در پرتال فدراسیون پزشکی ورزشی

 

عضویت باشگاه دوچرخه سواری

1,750,000 ریال

برای دسترسی به برنامه های باشگاه دوچرخه سواری ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

 هزینه نامنویسی شامل مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ورودی اولیه و هزینه ۳ ماه شهریه دوره آزمایشی به مبلغ ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.(در صورتیکه در حال حاضر بعضویت رشته های دیگر باشگاه درآمده اید با وارد کردن کد تخفیف MEMBER در بخش تخفیف نیازی به پرداخت دوباره مبلغ ورودی نمی باشد.)

 

پرداخت شهریه سه ماهه(کوهنوردی)

750,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای سه ماه ۷۵۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه شش ماهه(کوهنوردی)

1,500,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای شش ماه ۱۵۰۰۰۰تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه یکساله(کوهنوردی)

3,000,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای یکسال ۳۰۰۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه یکساله(دوچرخه سواری)

3,000,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای یکسال ۳۰۰۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه سه ماهه(دوچرخه سواری)

750,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای سه ماه ۷۵۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.

پرداخت شهریه شش ماهه(دوچرخه سواری)

1,500,000 ریال

این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

 هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان می باشد که برای شش ماه ۱۵۰۰۰۰تومان قابل پرداخت است.