• پرداخت شهریه یکساله

    2,400,000 ریال

    این بخش ویژه اعضا محترم باشگاه شیرازجوان می باشد.

     هزینه شهریه ماهیانه مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان می باشد که برای یکسال ۲۴۰۰۰۰ تومان قابل پرداخت است.