v     تمرینات  هفته ای دو جلسه بایستی انجام شود و بین هر تمرین بایستی ۷۲ ساعت استراحت وجود داشته باشد. درصورت حضور در برنامه های آخر هفته انجام یک بار تمرین در هفته کفایت میکند.

v     حتما از کفش کوهنوردی در تمرینات استفاده شود.

v     در حین تمرین باید بتوانید همزمان که از طریق بینی تنفس میکنید بدون مشکل مکالمه داشته باشید. هدف این است که با ضربان قلب پایین خستگی را در ماهیچه های پاهای خود احساس کنید. اگر احساس میکنید

که هنوز قادر هستید که با سرعت بالاتر حرکت کنید بجای آن کوله خود را سنگین تر کرده یا شیب تندتری را انتخاب کنید.

v     هر چه شیب تندتر باشد مسیر بهتری برای تمرین است. مطمئنا مسیر های پر شیب مثل پیست اسکی بهتر از یک زمین مسطح است.

v     ممکن است لازم باشد برای رسیدن به ارتفاع مورد نظر یک شیب را چندبار صعود کنید.

v     اگر ماهیچه های پای شما در شرایط ایده آلی است میتوانید برای شروع از کوله به وزن ۲۰ تا ۲۵ درصد از وزن کل بدن استفاده کنید.

v     توجه داشته باشید که سرعت و وزن کوله ایی که حمل میکنید باید بر اساس آمادگی پاهای شما انتخاب شود نه بر اساس آمادگی دستگاه تنفسی.

v     برای رسیدن کوله به وزن موردنظر میتوانید از بطری های پر از آب استفاده کرده و در پایان از آن برای آبیاری درختان استفاده نمایید تا در هنگام برگشت از فشار برروی زانوهای خود بکاهید.

v     ترجیحا آب بطری ها از آب های غیرآشامیدنی ولی عاری از مواد شیمیایی پر شود تا به طبیعت آسیبی وارد ننماید. همچنین میتوان از سنگ هم برای این منظور استفاده نمود. لطفا توجه داشته باشید

که وزن کوله نباید بیشتر از ۲۵ ٪ از وزن کل بدن باشد.

گردآوری و ترجمه: شاهپور امرالهی

منبع:      Climbing Magazine