فهرست مطلب

گزارش برنامه صعود قله پنج کرته

 

همنوردان :

عزیزاله زره پوش (مدیر فنی)

فرزانه زارع (مدیر فنی بانوان)

مریم بستانی پور (مسئول محیط زیست)

شیوا کشاورز (پزشک)

رویا مختاریان 

الهام طیبی (گزارشگر)

شراره شعبانی (سرپرست بانوان)

الهه فهندژ

یاسر اسمعیل سرانجام (گزارشگر تصویری)

مسعود کواری (گروهدار)

علی طیبی

عباس قائدی (همیار سرپرست)

محمدحسین غرقی (جانشین سرپرست)

پیمان صادقی (راهنما و همیار مسئول فنی)

امین ستایش (مسئول محیط زیست)

نیما شعبانی (سرپرست)

 

تعداد همنوردان: 16 تن

تعداد بانوان: 7 تن

تعداد آقایان: ۹ تن

استان:فارس

 شهرستان : بیضا

منطقه : دشمن زیاری

مسافت پیموده شده: 23 کیلومتر

تعداد گام ها: 32000

کالری مصرفی: 1800

وضعیت هوا : صاف

سرعت وزش باد : حدود ۱۰ تا ۴۵ کیلومتر در ساعت

دمای شروع : 10 درجه 

دمای قله : 8 درجه

ارتفاع ثبت شده برروی قله : 2743 متر

ارتفاع نقطه شروع : 1838 متر

میزان ارتفاع صعود شده : ۹۰۵ متر

بیشترین شیب : ۴۵ درجه

میانگین دما: ۷ درجه

دسترسی موبایل و اینترنت: تقریبا در تمامی طول مسیر عالی

 

گونه های جانوری:

تنوع اقلیمی در این منطقه باعث شده تا شاهد گونه های متفاوتی از جانوران وحشی در این  گستره باشیم. اما متاسفانه تغییرات اب و هوایی و عوامل انسانی باعث شده  تا نسل گونه هایی از این جانوران رو به انقراض بروند. فرهنگ حا کم و تشویق به شکار نیز به تهدید حیات برخی از گونه های جانوری دامن زده است در زیر  به برخی از این حیوانات اشاره می کنیم:

قوچ و بز وحشی، پلنگ، خرس، دال، شاهین، کبک، حواصیل، هدد، تیهو، بلدرچین، دارکوب، سیاه بله، قبا سبز، روباه، گرگ، کفتار، جوجه تیغی، گراز،انواع مارهای سمی و غیر سمی ، هفت رنگ، گاچی و...

 

پوشش گیاهی :

پوشش گیاهی منطقه شامل بلوط . بن وحشی . کیکم . کلخنگ . کیالک . ارژن . تگ . تاگ . تنگس . بادام وحشی . انجوک ( گلابی کوهی ) . انجیر کوهی ( کره تر ) . شاخ بزی . و ... و گیاهان آویشن گرو  . آویشن موری . آویشن پیدنو . درمه . گینه زردک . گینه چراغ . جاشیر . چویل . برنجاس . آب اندول . کارده . موسیر . ناشک . لیزک . شیرین بیان . قارچ . بیلهر . کاسنی . ریواس