در سومین قسمت از آموزش اسکی به مرحله قدم زدن و نیز روش برخواستن پس از افتادن میرسیم.

در زمانی که قصد راه رفتن بر روی برفها را دارید منظور ما البته راه رفتن در یک سطح بدون شیب و راه رفتنی با سرعت معمولی است باید به نکات مهمی توجه داشته باشید. در هنگاه راه رفتن نیاز به استفاده از باتومها نیست و تنها آنها را با دست خود گرفته و دست با پای مخالف به مانند انیمیشن زیر حرکت نماید. در راه رفتن چوب اسکی ها کاملا بر روی برفها کشیده میشوند و هرگز تلاش نکنید به مانند راه رفتن عادی پاهها را از زمین بلند نمائید.

برای اینکه بتوانیم یک اسکی باز بدون کمترین ایراد باشیم بایستی قدم به قدم مراحل را خوب یاد بگیریم. نقض در یادگیری هر مرحله میتواند باعث ایرادات جبران ناپذیر در مراحل بعدی گردد. هیچ کدام از بخشها را سهل نگیرید. در مرحله اول یادگیری پس از آشنایی با وسایل مورد نیاز تمرین شما باید قادر باشید با استفاده از چوب اسکی در روی برفها بایستید و یا در یک سطح کم شیب بدون سر خوردن ثابت بمانید. همچنین شما باید طریقه درست حمل چوب اسکی در داخل پیست را بیاموزید تا کمترین خطر شما و اطرافیانتان را تهدید نماید.

شاید تا به یاد اسکی می افتید هزینه های بالای آن نیز برای شما تداعی گردد ولی اشتباه نکنید. در صورتی که راه درست را انتخاب کنید نه تنها نیاز به مربی نخواهید داشت بلکه با حداقل هزینه از این ورزش زیبا لذت میبرید.

 شاید به جرات بتوان گفت هیچ ورزشی در زمستان به مانند اسکی نخواهد بود. در یک سری مقالات دنباله دار سعی میکنم به شما آموزش دهیم چگونه بدون نیاز به یک مربی فقط در عرض چند ساعت بتوانید اسکی کنید.  نیاز نیست که شما به عنوان یک ورزشکار حرفه ای در این رشته فعالیت کنید ولی نیاز است که شما برای حفظ نشاط و سلامت خود به این رشته روی بیاورید. ورزشکاران رشته های قهرمانی نیز که در فصل سرما کم فعالیت میشوند در زمستان با پرداختن به این ورزش از آن لذت میبرند و آمادگی خود را حفظ مینمایند.