سرپرست: شاهپور امرالهی

مسول فنی: نیما شعبانی

پنجمین برنامه رکوردگیری مورخ ۳ شهریورماه ۱۳۹۹ در منطقه باباکوهی برگزار گردید. این برنامه راس ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه با حرکت اعضاء از پارکینگ باباکوهی و از مسیر آسفالت آغاز گردید. این روند تا ساعت ۱۹:۳۵ ادامه پیدا کرد. پس رسیدن اعضاء به توربین و ثبت رکورد، به سمت پایین حرکت نموده و برنامه راس ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به پایان رسید.

این برنامه در مجموع با حضور ۳۴ تن از همنوردان انجام پذیرفت که ۱۲ تن از بانوان و ۲۲ تن از آقایان در آن شرکت داشتند. در این پیمایش ۶.۷ کیلومتر و حدود ۹۵۰۰ گام نیز برداشته شد.

 

نفرات برتر پنجمین مرحله رکوردگیری به تفکیک بانوان و آقایان بشرح زیر می باشد:

 

 نفر اول بانوان: سرکار خانم زهره محمدی زاده با رکورد ۳۶ دقیقه 

 

نفر دوم بانوان: سرکار خانم الهه فهندژ با رکورد ۴۰ دقیقه 

 

نفر سوم بانوان: سرکار خانم مریم جعفری با رکورد ۴۷ دقیقه 

 

نفر اول آقایان: جناب آقای مجتبی زارعی با رکورد ۳۴ دقیقه 

 

نفرات دوم آقایان: استاد عزیزاله زرهپوش با رکورد ۳۵ دقیقه 

 

نفرات سوم آقایان: مشترکا آقایان پیمان صادقی و مسعود کواری با رکورد ۳۹ دقیقه 

 

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان و قدردانی از تمام دوستانی که در این برنامه حضور پیدا کردند و سپاس از تمامی اساتید و سرپرستانی که در برگزاری هر چه بهتر برنامه یاری رسان بودند، رکورد باقی سروران در خصوصی برای ایشان ارسال خواهد گردید.

 

ضمنا هر ماه یکبار برنامه رکوردگیری اجرا خواهد گردید و عدم حضور اعضاء در برنامه های اجباری و آتی رکوردگیری باعث حذف از برنامه های آینده خواهد شد.

 

با سپاس

کارگروه کوهنوردی باشگاه شیرازجوان