چهارمین برنامه رکوردگیری مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ در منطقه باباکوهی برگزار گردید. این برنامه راس ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه با حرکت اعضاء از پارکینگ باباکوهی و از مسیر آسفالت آغاز گردید. این روند تا ساعت ۱۹:۲۰ ادامه پیدا کرد. پس رسیدن اعضاء به توربین و ثبت رکورد، به سمت پایین حرکت نموده و برنامه راس ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه به پایان رسید.

این برنامه در مجموع با حضور ۲۷ تن از همنوردان انجام پذیرفت که ۱۰ تن از بانوان و ۱۷ تن از آقایان در آن شرکت داشتند. در این پیمایش ۶.۷ کیلومتر و ۹۵۰۰ گام نیز برداشته شد.

 

نفرات برتر چهارمین مرحله رکوردگیری به تفکیک بانوان و آقایان بشرح زیر می باشد:

 

 نفر اول بانوان: سرکار خانم زهره محمدی زاده با رکورد ۳۷ دقیقه 

 

نفر دوم بانوان: سرکار خانم ندا تکش با رکورد ۴۲ دقیقه 

 

نفر سوم بانوان: سرکار خانم الهه فهندژ با رکورد ۴۵ دقیقه 

 

نفر اول آقایان: جناب استاد عزیزاله زره پوش با رکورد ۳۴ دقیقه 

 

نفرات دوم آقایان: مشترکا آقایان مجتبی زارعی و نبی الله فهندژ با رکورد ۳۵ دقیقه 

 

نفرات سوم آقایان: مشترکا آقایان پیمان صادقی و روح اله کامران با رکورد ۳۷ دقیقه 

 

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان و قدردانی از تمام دوستانی که در این برنامه حضور پیدا کردند و سپاس از تمامی اساتید و سرپرستانی که در برگزاری هر چه بهتر برنامه یاری رسان بودند، رکورد باقی سروران در خصوصی برای ایشان ارسال خواهد گردید.

ضمنا هر ماه یکبار برنامه رکوردگیری اجرا خواهد گردید و عدم حضور اعضاء در برنامه های اجباری و آتی رکوردگیری باعث حذف از برنامه های آینده خواهد شد.

با سپاس

کارگروه کوهنوردی باشگاه شیرازجوان