پاندول شدن یک امر اساسی در پیشرفت سنگنوردان می باشد. تا جایکه گفته میشه: "اگر شما پاندول نمی شید، پس بدونید که به اندازه کافی تلاش نمی کنید."
برای پیشرفت در سنگنوردی شما باید بیش از حد توانتان تلاش کنید و وقتی تلاش شما بیشتر از حد توانتان شود، شما پاندول خواهید شد.
پاندول در هنگام صعود سرطناب ایمن هست و البته برای حفظ کردن این ایمنی شما به دو عامل تکنیک و حمایتچی خوب احتیاج دارید.قبل از صعود، مکانی را که امکان پاندول شدن در آن وجود دارد از نظر خطرات موجود بررسی نمایید. در صورتی که امکان برخورد با سنگ های زاویه دار و طاقچه ها وجود دارد باید مطمئن باشد که پاندول نمی شوید و در غیر این صورت باید با تغییر مسیر از مکان های امن تر صعود نمود.

کارهایی که باید انجام داد:
1- قبل از پاندول شدن باید توجه حمایتچی خود را با جمله ای مثل "به من نگاه کن" بخود جلب نمایید.
2- در هنگام سقوط سعی کنید فریاد بزنید پاندول و از بکار بردن کلماتی مانند بگیر، دارم می افتم و یا... خودداری کنید. در هر حالت حمایت چی شما سعی در
قفل کردن ابزار حمایت می کند. اما اگر حمایت چی شما یک حمایت چی با تجربه باشد ممکن است در هنگام گفتن کلمات دیگر واکنش سخت تری را برای
کنترل شما انجام دهد که وضعیت را برای شما سخت تر کند.
3- در هنگام پاندول به پایین و موانع موجود در محل فرود نگاه کنید. این امر سبب میشود تا بدن شما وضعیت بهتری در هنگام سقوط پیدا کند.
4- بیرون دادن نفس می تواند به ریلکس شدن بدن کمک کند. شمارش اعداد هم می تواند بشما کمک کند هر چند ممکن است باعث بهم ریختن استایل بدن شود.
5- در هنگام سقوط پاهای خود را راحت بگیرید و بازوها و زانوهای خود را کمی خم کنید. زانوهای خود را نرم بگیرید تا هرگونه ضربه را جذب کند. در
هنگام سقوط خود را یک گربه فرض کنید.
6- دست های خود را بالا، رو به جلو و کمی بطرف خارج بگیرید تا سبب دوری از برخورد با سنگ و زخم شدن و گیر کردن در طناب شود و همچنین باعث
ایجاد تعادل بهتر شود. اجازه بدهید تا پاهای شما ضربه حاصل از برخورد با دیواره را جذب نماید.

کارهایی که نباید انجام داد:
1- سقوط درحالی که طناب پشت پا یا زانوی شماست. در این حالت طناب میتواند بدن شما را بشدت بسوزاند و یا باعث واژگونی شما شود. در هنگام صعود
همیشه چک کنید که طناب پشت پاهایتان نباشد. حمایت چی شما می تواند با اخطار دادن، شما را از وضعیت طناب آگاه سازد. همیشه طناب را جلوی پاهایتان
و یا بین آنها قرار دهید. بویژه زمانی که در ابتدا مسیر هستید و یا در حال عبور از کراکس مسیر و یا درحال انداختن طناب در میانی ها هستید. زمانی که در
حال تراورس مسیر هستید سعی کنید به گونه ای گام بردارید که طناب بین شما و دیواره باقی بماند. اگر طناب پشت پای شما قرار گرفت، زمانی را برای آزاد
کردن و تغییر موقعیت آن بگذارید.
2- جدا نشدن از صخره. وقتی که شما در موقعیت پاندول قرار میگیرید باید خودتان را با ضربه هل دادن از سطح سنگ جدا کنید مگر اینکه آنقدر حرفه ای
باشید که بتوانید با نگه داشتن خودتان گیره ای رو پیدا کنید.
3- گرفتن هر چیزی برای متوقف ساختن سقوط. گرفتن کوئیک درا، میانی ها و طناب می تواند باعث سوختن و زخمی شدن دست ها شود.(سنگنوردان زیادی
به این شکل آسیب دیده اند.). اجازه دهید طناب و حمایت چی کار خود را انجام دهند.

تمرین پاندولی:
پاندول شدن یک مهارت هست و تمرین کردن آن را بهتر می کند. تمرین پاندولی می تواند وحشت قبل از صعود های سخت را کاهش دهد و در طولانی مدت
اضطراب از سقوط را درمان کند.
برای تمرین می توانید از یک مسیر صعود اسپورت در داخل و یا خارج از سالن استفاده کنید.
برای تمرین از یک حمایتچی مطمئن استفاده کنید که مهارت کافی در زمینه کنترل سقوط های ناشی از پاندولی را داشته باشد.
برای پاندول شدن نقطه ای  را با فاصله 10 تا 15 متر از زمین انتخاب کنید تا هم ضربه ناشی از سقوط را راحتر جذب نمایید و هم از برخورد شما با زمین
جلوگیری شود.
در ابتدا بر روی مسیر های قرقره شده و با فواصل کمتر تمرین خود را انجام دهید و سپس فواصل خود را به 15 سانت، 30 سانت و ... افزایش دهید.
تمرین باعث افزایش قدرت عضلات، روان و حافظه شما در هنگام پاندول میگردد.

ترجمه: شاهپور امرالهی
منبع: Climbing.com