به نام خدا

 

حدود ساعت6:30 دقیقه صبح با تکمیل شدن نفرات از شیراز به سمت منطقه کوهمره سرخی حرکت کردیم.

پس از حدود 1ساعت و نیم با گذر از مناظر زیبا و جنگلهای بلوط به روستای کره بس رسیدیم.

 

با برداشتن کوله ها و جلیقه های نجات از کنار شالیزارهای زیبای کره بس به سمت رودخانه کوچک پایین روستا حرکت کردیم .

در کنار رودخانه. حدود نیم ساعت تیم به صرف صبحانه پرداخت و سپس با سرقدمی استاد حصاری و با تنظیم گام ها مطابق با توان اعضا گروه و استراحت های مناسب در طی صعود حدود 2.5 ساعت به کوهنوردی پرداختیم و از مناظر بسیار زیبای کوه ,شالیزارها و دره ها همگی لذت بردیم.

 

با گذر از کوه به چشمه آبشار بسیار زیبا و پر آب دم اسب رسیدیم .

با تعویض لباسها و همچنین آب بند کردن وسایل 

از درون آبشار به سمت پایین حرکت کردیم و لحظات بسیار شاد و بیادماندنی را ثبت کردیم.

 

ساعت 11.30 دقیقه شروع به پیمایش مسیر کردیم

با توجه به اینکه امسال گروهی از باشگاه به پیمایش تنگه نپرداخته بود و تنگه دم اسب به دلیل بافت منطقه که ریزشی می باشد و هر سال برخی از قسمتها کامل تغییر میکند ,طی کردن مسیر حالت اکتشافی داشت.

 

با همکاری تیمی شروع به پیمایش مسیر کردیم و با گذر متناوب از سمت چپ و راست رودخانه به سمت پایین حرکت کردیم .

چندین قسمت از مسیر به بررسی آن و سپس گذر تیم پرداخته شد.

با ورود به قسمت دالانی تنگه چالش اصلی مسیر شروع شد.

 

با توجه به ریزش های متناوب و سیلهای سال گذشته ورودی دالان بسیار سخت گذر و شدت وخروشانی رودخانه طی کردن مسیر را دشوار کرده بود.

با همکاری تیمی و کمک اعضا به یکدیگر و حرکت از کنار دیواره ها بعد از گذشت حدود 4 ساعت به محل امنی از تنگه رسیدیم .

 

 

حدود 45 دقیقه به صرف ناهار و استراحت پرداختیم.

مجددا به ادامه مسیر و چالش پیش رو ادامه دادیم با این تفاوت که هوا سرد تر شده بود و مسیر ادامه نیز طولانی بود.

پس از طی کردن حدود 3ساعت و گذر از چالشهای زیاد مسیر

با همکاری تیمی بسیار عالی همنوردان به انتهای مسیر تنگه رسیدیم .

پس از طی کردن حدود 15 دقیقه از سمت چپ رودخانه و با ورود به مسیر باغهای بسیار زیبای انار منطقه و هوایی بسیار مطلوب حدود 8 شب به مینی بوس رسیدیم

و به سمت شیراز حرکت کردیم.

 

دمای هوا:19 تا 27 درجه سانتیگراد

 

کارگروه طبیعت گردی باشگاه شیراز جوان