تنگ گمبیل در استان فارس واقع است. این تنگ در روستای ساران بهشت مکان (بشمکان) قرار دارد.  این منطقه قطعه ای از بهشت است که در ایران بی‌نظیر است. در کف تنگه رودخانه‌ای جریان دارد که برای عبور از تنگه در قسمتهایی مجبور به عبور از داخل رودخانه خواهید بود. آب رودخانه گمبیل، پس از طی مسیر روستاهای ساران بهشت مکان و ساران سفلی و منطقه کامفیروز به سد درود زن می‌ریزد. ابتدای مسیر تنگ ارتفاعی در حدود ۲۱۰۰ متر و انتهای دره ارتفاعی در حدود ۲۴۰۰ دارا است. همچنین این مسیر یکی از مسیر های صعد به قله رنج در این منطقه است.  

 

 از خصوصیات این تنگه می‌توان به وجود آب‌های روان و سرد و وجود طبیعت بکر و زیبا و صدای پرندگان و همچنین نعمت‌های خدادادی از قبیل درختان گردو، انجیر، تمشک وحشی و زرشک اشاره کرد. در طول این تنگه بعضی وقت‌ها مجبور به عبور از آب رودخانه می‌شوید که در نوع خود خاطره انگیز می‌باشد. در دل طبعیت زیبا تنگ گمبیل کبوترانی در وسط تنگه به صورت دایم درحال پرواز هستند که نمای فوق‌العاده و منحصر بهه فردی ایجاد کرده است و در قسمتی از این تنگه می‌توان گفت که هیچ وقت نور خورشید را به خود ندیده و سردترین نقطه تنگه می‌باشد.

 

تنگ گمبیل دارای جاذبه تاریخی از جمله بنایی خشتی در زیر صخره‌ای عظیم و همچنین غار کوچکی است.

 حرکت از شیراز راس ساعت ۱۵.۳۰ دقیقه بسمت سپیدان حرکت وساعت ۱۷.۲۰ دقیقه به سپیدان رسیدم که پس از چند دقیقق استراحت وسرویس در پارک شهروند سپیدان  بسمت جاده کومهر حرکت بعد از گذراندن شیب و پیچ های سه چاه به اول جاده خاکی رنج رسید پس از یک ساعت پیمودن جاده خاکی به ایستگاه یعنی اخرین نقطه گمبیل رسیدم و شب در یورد عشایری کمپ زدیم.

بعد از جمع کردن چوب اتیش برپا کردیم و دور اتش ضیافت شام و راس ساعت ۱۱ شب خاموشی طبق صبحبت های سرپرست برنامه کوله فردا رو اماده و راس ساعت ۵ صبح بیدار باش و پس از گذاشتن لوازم اضاف داخل مینی بوس با کوله سبک راس ساعت ۶ صبح حرکت بسمت تنگ گمبیل طبق برنامه ریزی های از قبل سرپرست برنامه بعد از ۳ساعت پیمایش و عبور از کنار رودخانه و درختان سیب و گردو  رسیدیم.

به محل شب مانی یعنی دیواره ساعت ۹ صبح صرف صبحانه و استراحت راس ساعت ۱۰ صبح به مسیرخود ادامه دادیم  وبعد از عبور از رودخانه و درختان انگور .گردو .بنه .کیالک .زرشک. ساعت ۲ ظهر به یاغی خانه رسیدیم و پس از صرف ناهار و استراحت ساعت ۳ بسمت روستای بشمکان حرکت کردیم. در طول مسیر و عبور از رودخانه زیبای گمبیل و گرفتن عکسای یادگاری راس ساعت ۶ عصر به روستای بشمکان رسیدم که در ان جا راننده مینی بوس با درست کردن چای ما را مهمان کردن و پس از استراحت و خوردن چای تنقلات و هندوانه  راس ساعت ۷.۳۰ دقیقه عصر از روستای بشمکان بسمت شیراز  حرکت کردیم و درنهایت راس ساعت ۲۲:۰۰ به شیراز رسیدم.