بنام خداوند قادرو توانا

باتوجه به ترافیک سنگین در محور جاده شیراز-سپیدان به کمهر و عدم شرایط دسترسی مناسب جاده ای اجرای این برنامه در روز چهار شنبه در نظر گرفته شد. 

ساعت ۶ صبح با خودروی «سواری- شخصی »  باتفاق جناب استاد زره پوش «سرپرست برنامه»-جناب مهندس صادقی «مسئول فنی» و محمد حسین غرقی «جانشین سرپرست» 

از شیراز حرکت نمودیم با رسیدن به مقصد«راهدارخانه شکرک» پس از پوشیدن تجهیزات مناسب زمستانی ساعت ۸/۴۵ پیمایش را با سر قدمی  و برف کوبی استاد زره پوش آغاز نمودیم از همان ابتدای مسیر با تراکم و انبوه برف مواجه و پیمایش رادر مسیرهای برفی با خصوصیات متفاوت «متراکم با قابلیت فرو رفتگی- یخ زده- لغزنده» که از ویژه گیهای پیمایش چالش بر انگیز، زمستانی (شامل برف کوبی و حرکت از مسیرهای پر شیب و پر تگاهی) می باشد،

 

با رعایت اصول و تکنیک و بکارگیری تجهیزات خاص زمستانی آغاز و با سرعت مناسب و یک نواخت اولین مرحله از صعود را با رسیدن به دریاچه(برم) پوشیده از برف انبوه در ساعت ۱٠/۳٠ همراه با استراحت کوتاه و صرف قهوه داغ به انجام رسانیده،  و مجدداً حرکت خود را به سمت مسیر قیفی«دره منتهی به خط الرأس» ادامه دادیم،  مسیر بسیار پر شیب و چالشی که پوشیده از توده برف عمیق یخ زده می باشد و در میانه راه عبور با شیب تند 65 درجه (نزدیک به عمود) به صورت کاملاً تکنیکی و فنی با استفاده از کلنگ و کرامپون،  صعود نمودیم، 

 

در ناحیه بالای قیفی و در ابتدای خط الرأس بصورت ناگهانی مواجه با بادی بسیار شدید همراه با حرکت ابر و «مه غلیظ» گردیدیم،  همزمان با «صعود قله ریز کوتاه- اولین قله» در ابتدای خط الرأس با گروه چهار نفری باشگاه استقلال که در حال برگشت از قله بودند، مواجه که از دیدار هم به وجد آمدیم، سرپرست این گروه به ما توصیه نمودند با توجه به شدت ناگهانی وزش باد و پوشش منطقه خط الرأس از مه غلیظ از ادامه مسیر خودداری نمائید، 

 

که در همین رابطه ما هم ضمن مشورت و آنالیز شرایط تصمیم قاطع جمعی بنا بر انصراف از رسیدن به قله و برگشت را بواسطه پرهیز از موقعیت خطرناک محدودیت دید در فضای پوشش مه غلیظ را اجراء نمودیم، شایان ذکر می باشد که این تصمیم سنجیده و بجا را زمانی اتخاذ نمودیم که تنها حدود بیست دقیقه تا قله پیمایش آن هم روی سطح صاف و هموار خط الرأس تا قله داشتیم،  با پوشیدن مجدد کرامپون از خط الرأس در حین باد و سرمای شدید به سمت پائین حرکت نمودیم،  نهار را با طبخ نیمروی لذیذ و گرم در بستر برف های دریاچه(با مدت زمان حدود نیم ساعت) صرف و با ادامه مسیر برگشت ساعت ۱۵/۴٠ به راهدارخانه شکرک یا به عبارتی پایان برنامه رسیدیم،. 

*خداوند بزرگ و مهربان را شاکر و سپاسگزاریم که با همت و تلاش همنوردان عزیزو صمیمی شیراز جوان برنامه ای بسیار عالی(پر نشاط- ایمن- موفق-تکنیکی) را اجراء و بر خاطره هاو کارنامه درخشان باشگاه وزین شیراز جوان افزودیم. 

ویژگیهای اجرای این برنامه: 

۱-سرپرستی و هدایت هوشمند و توانا. 

۲-یک دست و هم طراز بودن قابلیت و توانائی افراد گروه. 

۳-تصمیم سنجیده و به دور از هیجان و احساس در رابطه با برگشت از نزدیکی به قله یا به عبارتی عدم هیجان قله شیفتگی 

۴-بکارگیری و ایجاد محل استقرار(بر قراری) در شیب تند و یخی جهت نصب کرامپون. 

۵-عبور از شیب تند ۶۵ درجه نزدیک به دیواره عمود. 

تهیه کننده گزارش: جناب آقای غرقی 

 

کارگروه کوهنوردی باشگاه شیراز جوان