به نام حق


گزارش اجرای برنامه سنگنوردی جمعه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 منطقه : رامجرد سایت سنگنوردی خسرو خان

 

طبق برنامه ریزی انجام شده پارکینگ نیروی انتظامی دروازه قرآن جمع شدیم و در ساعت ۶:۴۰ دقیقه باتفاق با دو دستگاه سواری شخصی حرکت کردیم .

 

در ساعت ۷:۳۰ دقیقه به پای مسیرها ( چند کیلومتر مانده روستای کوشکک و قبل از مسیرای دیواره رامجرد ) رسیدیم .

 

 

 

دمای هوا ۲- درجه و وزش باد حدود ۳۵ کیلومتر بر ساعت 

 

پای مسیرها باتفاق دوستان صبحانه میل شد و بعد از اندکی شروع به نرمش کردیم و تا گرمتر شدن هوا مبحث چگونگی اندازه گیری سرعت وزش باد نیز آموزش داده شد ، تا شرایط صعود کمی مهیا تر و هوا هم مقداری گرم تر شد .

 

 

 

روی ۳ مسیر با درجه سختی مختلف صعود بصورت سرطناب و قرقره صورت گرفت .

 

 

 

 مسیر اول سمت راست ، رُل بلت اول در کلاهک و در ارتفاع ۳ونیم متری از زمین زده شده بود و برای رسیدن به رُل بلت دوم باید مصنوعی و با پله رکاب صعود می شد.

 

 

 

 درجه ی مسیرها حدودا :

 

مسیر سمت راست 5/10c

مسیر وسط 5/10bc

مسیر سمت چپ 5/10a

 

  

بعد از تمرین ساعت ۱۴ نهار صرف شد و با مشورت دوستان مسیرها جمع آوری شد .

 در ساعت ۱۵ باتفاق حرکت کردیم و در نهایت ساعت ۱۶ به لطف خداوند همگی به مبدا رسیدیم .

 

 

 تعداد شرکت کنندگان : ۶ نفر

 

 سپاس از حضور گرم همنوردان همدل در برنامه

 

 

 کارگروه فنی تخصصی باشگاه شیراز جوان