به نام خالق کوه ها

دژ سفید در تحولات تاریخی ایران از دوران قبل از اسلام تا دوران قاجاریه بسیار حایز اهمیت بوده است. فردوسی بارها از این دژ یاد کرده و گفته است::

دژی بود کش خواندندی سپید

شبدان دژ بد ایرانیان را امید.

روز جمعه یک اسفند ساعت ۶ صبح با دو دستگاه مینی بوس راهی شهرستان ممسنی شدیم.

مسیر دشت ارژن و ابوالحیات بعد از باران بسیار زیبا و چشم نواز شده بود. در  گردنه های مسیر ابرها تا نزدیک زمین امده بودند.

ساعت ۸/۳۰صبح به فلکه دوراهی رسیدیم. طبق هماهنگی قبلی ۴ نفر از باشگاه زردمژگان ممسنی به عنوان راهنما با ما همراه شدند.

مسیر خود را به سمت روستای آبید ادامه دادیم.

روستای آبید در نزدیکی شهر نوراباد و در مسیر اسکان و پس از روستای عمویی ،کجایی قرار دارد.

ساعت ۹ صبح حرکت گروه به سر قدمی جناب رستمی راهنمای برنامه  در دامنه سرسبز و بهاری کوه شروع شد.

طبق هماهنگی سرقدم سرپرست بانوان خانم شعبانی بودند که با حرکت آهسته و پیوسته در تمام مسیر ریتم حرکت را حفظ کردند.

جمع دار گروه آقای گودرزی بودند و آقای سرانجام با دوربین خود ثبت خاطره کردند.

 

پس از یک ساعت پیمایش دره سرسبز به خط راس دامنه کوه رسیدیم. پس از نیم ساعت استراحت و صرف تنقلات  به سمت قلعه ادامه مسیر دادیم. 

پس از گذشتن از مسیر سرسبز و پوشیده شده از درختان بلوط و بنه و بادام  به دره سیاه شیر رسیدیم و پس از طی شیب و گذر از دروازه سیاه شیر ساعت ۱۲ بر روی خط الراس دژاسپید قرار گرفتیم.

بر روی خط راس دژ اسپید دشت  پهناور سرسبز با درختان تنومند بلوط و بادام کوهی و گیاهان متنوع  می باشد . در گذری از زمان در این زمین‌ها کشاورزی انجام میشده است.

 

از آنجایی که مسیر فرود از روستای بهلو انتخاب شده بود ۴۵ دقیقه بر روی خط راس تراورس کردیم تا در  مسیر بهلو قرار گیریم. در کنار قنات تا ساعت ۱۴/۱۵ گروه به صرف ناهار و ادای نماز پرداختند.

زیبایی های مسیر فرود کم از مسیر صعود نداشت.

ابتدای مسیر فرود شیب زیاد و پرتگاهی بود که با سرعت آهسته و احتیاط مسیر طی شد.

 

در مسیر فرود دو چشمه با آب گوارا که از دل کوه میجوشید وجود داشت که پس از برداشتن آب ادامه مسیر دادیم تا به دروازه شتر خوس(مسیر غربی) رسیدیم. دروازه شتر خوس نسبت به دروازه های دیگر بیشتر سالم مانده و  عبور از دروازه شکوه تاریخ اجدادی را به ما یاداور می شد.

ساعت ۱۶/۳۰ به روستای بهلو رسیدیم که مینی بوس ها منتظر گروه بودند.

در مسیر برگشت آقایان غلامرضا عباسی و مازندرانی تمام  زباله های مسیر راجمع آوری کرده و تا پایین کوه با خود حمل کردند.

سرپرست برنامه خانم مهشید احمدی

مسئول فنی آقای غرقی

سرپرست بانوان خانم شعبانی

هماهنگی و ثبت نام خانم ابوالحسنی

کارگروه کوهنوردی باشگاه شیراز جوان