بنام خدا

 

گزارش اجراء برنامه کوهپیمایی صعود به قله دلو در روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه

شروع برنامه ساعت : ۶:۴۵ 

 پایان برنامه ساعت : ۱۶:۵۵ 

 مدت زمان شیراز به شیراز : ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه

 مدت زمان اجراء برنامه : ۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه

 مدت زمان صعود تا چشمه دوم : ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

 مدت زمان صعود تا قله :   ۲ ساعت

 مدت زمان کل صعود : ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه

 مدت زمان فرود از چشمه دوم تا کنار مینی بوس : ۲ ساعت و  ۱۰  دقیقه

 

 

مسیر صعود : 

 

پس از تجمع شرکت کنندگان در جلو پارک خلدبرین ، همگی با یک دستگاه مینی بوس بنز شیراز را ترک کردیم و به سمت منطقه سیاخ دارنگون و در نهایت به قبل از روستای دارنگون رفتیم و مقداری از مسیر جاده خاکی را با مینی بوس طی کردیم .

پس از پیاده شدن از خودرو و آمادگی حاضرین به سمت دامنه کوه حرکت کردیم و از تنگ خانی طی مسیر نمودیم و حاضرین از دیدن منطقه زیبای مکان یاد شده با تنوع درختان با رنگهای مختلف پاییزی و عبور آب چشمه  از کف دره ، لذت بسیار بردند .

 

پس از طی مسیر یاد شده به چشمه اول رسیدیم و در آنجا صبحانه مختصر بصورت لقمه ای به همراه نوشیدنی گرم ، صرف نمودیم . 

🍃پس از انجام استراحت و صرف صبحانه ، چشمه را ترک کردیم و همنوردان در بین مسیر اقدام به صرف و جمع آوری کیالک نمودند . شایان ذکر است که امسال درختان کیالک موجود در منطقه سرشار از میوه بودند و نسبت به سالهای گذشته پر بار تر بودند .

 

 

سپس طی مسیر نمودیم تا به چشمه دوم رسیدیم .

در آنجا ضمن انجام استراحت ، عکسهای متنوع و زیبای از همنوردان گرفته شد .

شایان ذکر است که تعداد سه نفر از همنوردان در چشمه دوم مستقر شدند و مابقی به سمت قله طی مسیر نمودند .

پس از رسیدن به قله و انجام استراحت و گرفتن عکس ، آنجا را ترک کرده و در ساعت ۱۳:۳۰ به چشمه دوم رسیدند .

در آنجا ضمن انجام استراحت ، نهار را صرف کردند .

 

 

سپس همگی مسیر فرود را در پیش گرفتیم و از تنگ خانی عبور کردیم تا محل پارک مینی بوس رسیدیم .

پس از سرد کردن شرکت کنندگان با ارائه حرکات نرمشت توسط استاد زره پوش ، سوار بر مینی بوس شدیم و به سمت شیراز حرکت کردیم و در ساعت ۱۸ همگی بسلامت به چها راه خلدبرین رسیدیم .

 

سمتها در این برنامه :

 

جناب لک زاده : 

سرپرست ، تصویر بردار و گزارش گر

 

استاد زره پوش : 

مسئول فنی و جلودار

 

خانم زارع :

سرپرست بانوان و گروه دار

 

خانم محمدپور :

مسئول فنی بانوان و بهداری

 

تعداد حاضرین : ۱۰ نفر

تعداد آقایان : ۴ نفر

تعداد بانوان : ۶ نفر

 

با تشکر از حاضرین شرکت کننده در برنامه

 

کارگروه کوهنوردی باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان