برنامه هفته بیست و هشتم سال 1401

تاریخ محل اجرا مکان قرار ساعت سرپرست شماره هماهنگی  
دوشنبه چهارم مهر باباکوهی کوچه1 بلوار جمهوری ساعت 17 آقای غرقی 09173176588 کارگروه کوهنوردی
سه شنبه پنجم مهر بمو با هماهنگی سرپرست با هماهنگی سرپرست خانم شعبانی 09173188805 کارگروه کوهنوردی
چهارشنبه ششم مهر دراک با هماهنگی سرپرست با هماهنگی سرپرست آقای لک زاده 09177188326 کارگروه کوهنوردی
پنج شنبه هفتم مهر کوه نور با هماهنگی سرپرست با هماهنگی سرپرست خانم شعبانی 09173188805 کارگروه کوهنوردی
جمعه هشتم مهر  قله رنج پارک خلدبرین ساعت 5:30 استاد زره پوش 09174766711 کارگروه کوهنوردی
شنبه نهم مهر کوه نور با هماهنگی سرپرست با هماهنگی سرپرست خانم شعبانی 09173188805 کارگروه کوهنوردی