يك گروه 10 نفره از اعضاي باشگاه شيراز جوان موفق شدند در يك برنامه 1.5 روزه از غار كان گوهر واقع در روستاي منج از توابع شهرستان بوانات ديدن كنند. اين گروه شب را در روستاي منج گذرانده و ساعت 9 صبح روز بعد حركت خود را از دهانه غار آغاز كردند. غار كان گوهر در ارتفاع 2300 متري از سطح دريا واقع شده و از نوع غار هاي آهكي است. دهانه ي غار به شكل تالار بزرگي به ابعاد 20 در 30 متر و سقفي به ارتفاع حدود 20 متر مي باشد كه اين تالار با شيب 50 درجه به سوي پايين مي رود. اين گروه با پيمودن مسير پس از حدود 3 ساعت به چاهي رسيدند و پس از فرود از آن، چاه به دالاني منتهي مي شد كه بوسيله استالاگتيت و استالاگميت ها مسير را بن بست مي نمود. در نتيجه راه بازگشت را پيش گرفتند.

این عکس مربوط به این برنامه نمیباشد

 

در این برنامه که با حضور 5 نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی و اسکی شیراز جوان و به مدت یک و نیم روز برگزار گردید، این دوچرخه سواران کوهستان مسیر خود را از میان جنگل های منطقه شروع کردند و با عبور از جاده خط گاز و با پشت سر گذاشتن گردنه ها، موفق شدند با طی مسافتی حدود 20 km برنامه خود را در محل به پایان برسانند.

 

 

کوهنوردان باشگاه کوهنوردی و اسکی شیراز جوان در یک برنامه 2روزه موفق به فرود از آبشار و حوضچه های تنگ رغز داراب شدند .

برنامه فرود از آبشار تنگ رغز با حضور 8 نفر از اعضای فنی باشگاه شیراز جوان و حضور فعال 2 تن از کوهنوردان داراب که از فنی کاران با تجربه می باشند، با هماهنگی و همراهی منسجم گروهی در صبح روز دوم برنامه شروع گشته و با عبور از 25 آبشار بلند و تعداد زیادی آبشار 8 تا 10 متری و عبور از 64 حوضچه آب سرد به عمق 15 تا 20 متر و پهنای 50 متر ادامه داشته تا با عبور از آخرین آبشار به بلندی 46 متر به نام آبشار وداع در ساعت19:00 همان روز پایان یافت.

در اين برنامه که با حضور 6 نفر از اعضاي باشگاه کوهنوردي و اسکي شيراز جوان و به مدت دو روز برگزار گرديد، اين دوچرخه سواران کوهستان موفق شدند با طي مسافتي حدود 21 km از منطقه تنگ خلار مسير خود را شروع کنند و با عبور از شيب هاي تند منطقه و مسير تنگ، برنامه خود را به پايان برسانند.

کوهنوردان باشگاه کوهنوردی و اسکی شیراز جوان در یک برنامه دو و نیم روزه موفق به فرود از آبشارهای سیمک کرمان و صعود پنجمین کوه بلند ایران زمین، قله هزار کرمان، به بلندی 4500 متر شدند .برنامه فرود آبشارهای سیمک کرمان که در اطراف شهر کرمان مشرف به روستای سیمک قرار دارد، با حضور 19 نفر از اعضای این باشگاه و با عبور از 12 آبشار برگزار گردید.