کوه دراک در غرب شیرازقراردارد. ارتفاع آن 2970 متر ومسافت آن تا قله 8770 مترمی باشد . یکی از مسیرهای حرکت از سمت مجتمع احسان سپس از تنگ علی عسکری که در مسیر به منطقه سه کاج می رسیم که شخصی به نامآقای محمد علی کریمی در این مکان حوضچه ای درست کرده که در فصول بارندگی و بهار در اینجا آب جمع می شود . پس از طی مسافتی به کلبه سنگی می رسیم . معمولا طی دو ساعت می توانیم این مسیر را طی کنیم .درمسیر قله به جانپناه امیریه می رسیم که آقای محمد علی به یاد پسرش امیر کریمی (خدایش بیامرزدش ) در سال 1377آن را احداث نموده و در اطرافش چاه آب و نهال های مختلفی را کاشته و کوه نوردان معمولا شب را در اینجا سپری می کنند و شخصی به نام وارث از این مکان تحت سرپرستی آقای محمد علی مراقبت می کند.در حدود یک ساعت پیاده روی به قله دراک می رسیم .

یکی از مسیرهای برگشت از راه چشمه ورامین به طرف دره شیطان که دارای دیواره های زیادی می با شد و باید در این قسمت ها به اصطلاح دست به سنگ شد و مسلما داشتن طناب انفرادی از ضروریات است . بعد از عبرو از دیوارها به مسیر تقریبا مسطحی همراه با درختان مختلف مانند بادام کوهی برمی خوریم در طی این مسیر صدای دلنشین آب را می شنویم که به خصوص در فصل تابستان نوید بخش است .

رودخانه پشت سر گذاشتن مسیرهای رچ و سرانجام رسیدن به شهرک گلستان. دراک به کوه برفی و کوه مستسقی وکوه مادر نیز مشهور می باشد . - کوه برفی : به علت موقعیت برفی در این منطقه چاههای زیادی حفر می کردند و برف ها را در چاههامی ریختند و در تابستان برای مصرف مردم شیراز از آن استفاده می کردند . - کوه مستسقی : اگر هنگام غروب آفتاب ( درتمام اوقات روز نیز مشخص است ) که نور کم است دراک همراه کوه سرخ که به هم متصل اند شبیه شخصی که به پشت دراز کشیده و شکمش (کوه دراک )به حالت برآمده است و بیماری استسقاء را در ذهن انسان تداعی می کند.( شخصی که به این مرض دچار می شود در واقع از خوردن آب سیراب نمی شود و شکمش برآمده می شود ) - کوه مادر: برخی نیز حالت شکم برآمده را به مادربارداری تشبیه می کنند وبیشتر مردم با این نام آشنایی دارند. الب. البته فراموش نکنیم که کوه دراک+کوه سرخ به نام های مستسقی و مادر شهرت دارد.