پنجشنبه, تير 01, 1391 08:33:00 ق.ظ

این تصویر از سمت راست به ترتیب مربوط به کریم لقمانی مربی و پیشکسوت، کریم لسان پیشکسوت کوهنوردی فارس، شادروان پروین نوری بد پیشکسوت کوهنوردی فارس و مربی و پیشکسوت کوهنوردی ایران شادروان رسول عارف می باشد.

مکان تصویر قله توچال می باشد.

 

re: یاد یاران

ﺳﻪشنبه, تير 06, 1391 10:26:22 ب.ظ keishin

یاد این عزیزان بزرگوار برای ما جاری و اصول اخلاق کوهنوردی است امید است که دیگران نیز یادی از یاران داشته باشند و فقط به خد ننگرند

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است