حوض دال دنا

سبزپوشان

پناهگاه تفتان

بازدید کننده محترم: در صورتی که شما متقاضی برگزاری و نام نویسی در هر یک از کارگروه های آموزشی باشگاه می باشید، می توانید با استفاده از فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنید. همچنین اگر تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر راجع به زمان برگزاری کلاس های آموزشی دارید، شما می توانید با هموندی(عضویت) در بخش خبرنامه از آخرین تازه های ما آگاه شوید.