گاهنامه فصل بهار سال 1397 

یکشنبه, فروردین 19, 1397 03:59:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد نوروز 97منتشر شد 

جمعه, فروردین 10, 1397 03:58:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد نوروز 97منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل زمستان سال 1396 

یکشنبه, دی 03, 1396 03:57:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 18 منتشر شد 

ﺳﻪشنبه, آبان 02, 1396 03:54:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 18 منتشر شد

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل پاییز سال 1396 

یکشنبه, مهر 02, 1396 03:53:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

 

ادامه مطلب
 

گرمازدگی و راه های پیشگیری از آن 

ﺳﻪشنبه, تير 13, 1396 03:52:00 ب.ظ
گرمازدگی و راه های پیشگیری از آن

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 17 منتشر شد 

ﺳﻪشنبه, تير 13, 1396 03:51:00 ب.ظ

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 17 منتشر شد :

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه فصل تابستان سال 1396 

شنبه, تير 10, 1396 03:50:00 ب.ظ

1- هر هفته برنامه هاي تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگنوردي، کوهپیمایی نیم روزه و تمرینات آمادگی

جسمانی در محدوده کوه هاي اطراف شیراز و مکان هاي ورزشی با توجه به اعلام در

 همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد .
2- دیگر برنامه هاي باشگاه در قالب گشت طبیعت گردي توسط بخش اکوتوریسم باشگاه برگزار می گردد.
3- برنامه هاي عمومی و خارج از این گاهنامه در همایش یکشنبه ها با نظر مسوولین...

 

ادامه مطلب
 

گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 16 منتشر شد : 

دوشنبه, ارديبهشت 18, 1396 03:48:00 ب.ظ
گاهنامه آموزشی ، خبری همنورد شماره 16 منتشر شد :

 

ادامه مطلب
 
صفحه 1 از 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>