ظروف Trangia 

یکشنبه, آبان 01, 1390 09:54:00 ب.ظ
ظروف Trangia حدود نيم قرن انتخابى طبيعى از اجاقهاى ضد طوفان بوده است و امروزه در تمام جهان، افراد در بيرون شهر از آن استفاده مى‏كنند. ما 75 سال تجربه را گرد آورى كرده ‏ايم و نتيجه دقتمان در محيط كوهستان در آزمايشهاى عملى، تكنولوژى جدي