شعر (درانتظار سه همنورد عزیزمان درقله ی k3) اثر ارزشمند مربی گرامی جناب آقای کریم لقمانی

پنجشنبه, شهریور 09, 1391 08:19:00 ب.ظ نظر(0)

قطعه شعری بیاد شهید کوهستان سعید لقمانی

پنجشنبه, شهریور 09, 1391 08:15:00 ب.ظ نظر(4)

قطعه شعری زیبا از هموند گرامی آقای عباسعلی نژاد بنام همنوردان

پنجشنبه, شهریور 09, 1391 06:32:00 ب.ظ نظر(0)

یاد یاران

پنجشنبه, تير 01, 1391 08:33:00 ق.ظ نظر(1)

یاد یاران - نوشته ای از یکی از شاگردان رسول عارف

پنجشنبه, فروردین 31, 1391 12:57:00 ب.ظ نظر(0)

بهار و نوروزتان فرخنده و مبارک

دوشنبه, اسفند 29, 1390 03:27:00 ب.ظ نظر(3)

یادی از شاهین...

چهارشنبه, آبان 18, 1390 10:17:00 ب.ظ نظر(0)

یادم باشد من کوهنوردم

پنجشنبه, آبان 05, 1390 09:06:00 ب.ظ نظر(0)

در آنجا هم نبودی تو

دوشنبه, آبان 02, 1390 10:55:00 ب.ظ نظر(0)

زخم صد چاک

دوشنبه, آبان 02, 1390 10:52:00 ب.ظ نظر(2)

شاداب چون گل استوار چونان کوه

یکشنبه, تير 06, 1389 11:28:00 ب.ظ نظر(1)

شعر کوه - فریدون مشیری

یکشنبه, مهر 26, 1388 11:36:00 ب.ظ نظر(1)