پنجشنبه, شهریور 09, 1391 08:19:00 ب.ظ

درود بر شما  شعر (درانتظار سه همنورد عزیزمان درقله ی k3) اثر ارزشمند کوهنورد و مربی گرامی جناب آقای کریم لقمانی می باشد که بدین وسیله تقدیم می گردد.

ثبت شده درتاریخ پنجشنبه 3 مرداد1392به شماره سریال 25476 درسایت شعرنو

 وسایتهای : شعرناب – شعر2

 

هرروز نا باورانه آفتاب سقوط میکند

درغروبی شوم !

«برودپیک» آرام وبی خیال

ازاین سکوت تلخ !

اما همچنان چشمها انتظار ودلها بیقرارتان

یاران ، سراسیمه پرشتاب درتکاپو وجستجو

دردره های برفی ِ سربرده آسمان

صخره های سترگ ، کولاک برف ویخ

فریادمیکشند تورا

ومن ، هرچند ، بارغمی گناه دوش میکشم

لب را گشوده ام کنارحرم

دستی دراز برضریح

نخ پیچ کرده ام پنجره ی فولادی حرم

شاید زرحمت اش

دوباره خورشیدسررسد وابر

برکام تشنه ی ما قطره ای چکد

هرشب پژواک فتح تان

درعلم کوه ، دماوند وبردنا ، فریادمیکشد!

شاید با نسیم خنده های پرافتخارتان

دوباره افق روشنی دهید

بافتح عشقتان

s@rv

http://shereno.com/5531/32178/254675.html

 

دردهه سوم تیرماه سه نفرازهمنوردان وکوهنوردان فنی ، ارزشمندوپرتوان کشورمان ازگروه آرش تهران پس ازگشایش یک مسیر صعب العبور جدید بنام ایران وفتح قله ی 8051 متری «برودپیک» مشهور به «k3»دوازدهمین قله ی مرتفع هیمالیا در جهان ، شمال پاکستان وهمسوبامرز چین متاسفانه پس ازفتح قله وهنگام برگشت با تغیر مسیر صعودمتاسفانه ناباورانه ناپدیدشدند.

سفارت ایران درپاکستان ، گروه فنی وپرتلاش همنوردان ، فدراسیون کوهنوردی پاکستان ودیگر مسئولین آن کشوربا امکانات وسیع ولازم تلاش زیادی برای یافتن این عزیزان انجام داده اندکه متاسفانه با آخرین تماسی که با دوستان درگروه آرش داشتم  نتیجه ای تاکنون حاصل نگردیده واین دوستان عزیزمان دردل یخچالهای هیمالیا دفن گردیدند

روحشان شاد ونامشان جاودان

2 + 4 =