ﺳﻪشنبه, مهر 07, 1394 10:09:00 ب.ظ

گزارش مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه شیراز جوان

با توجه به هماهنگی های قبلی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه و دعوت از هموندان برای حضور در این همایش ، روز یک شنبه مورخ 24 آبانماه 1394این مجمع برگزار گردید.

طبق قرار از ساعت 19:30  به هموندان وارد باشگاه شده و لیست حضور و غیاب مجمع را امضا نمودند. طبق اساسنامه باشگاه  مجمع عمومی عادی و سالیانه  با ( نصف +1 ) رسمیت پیدا می کند که به این ترتیب مجمع عمومی عادی در ساعت 19:30  با به حدنصاب رسیدن نفرات آغاز گردید .

در ابتدای جلسه مجمع آقایان خوش اندام و عباسی به عنوان رییس و نایب رییس جلسه و آقای جعفری منشی جلسه مشخص گردیدند و سپس جناب آقای نادر کرمی به عنوان مدیر عامل باشگاه  سخنرانی خود را با تقدیر و تشکر از هیات مدیره و هموندان آغاز و گزارشی کوتاه از کار کرد هیات مدیره  و اهداف آینده باشگاه ارایه نمودند و گزارش کارکرد باشگاه را در یک سال کاری از آبان سال ۱۳۹3تا آبان 1394 به تفکیک کمیته های مختلف تشریح نمودند  .

همچنین آقای صلاح مدیر کارگروه مالی گزارشی از وضعیت گردش مالی باشگاه در یک سال گذشته ارایه نمودند.

پس از سخنرانی مدیرعامل باشگاه ، اسامی کاندیدهای کمیته ها و همیاران در تابلوی وایت برد نوشته شد . البته لازم به ذکر است که برخی از مسئولیتهای باشگاه به صورت انتخابی و برخی دیگر به صورت انتصابی میباشند . پس از تحویل برگه های  ویژه رای گیری به شرکت کنندگان حاضر در همایش  ، انتخابات بشکل رسمی برگزار گردید و با اعلام پایان زمان رای گیری و  پس از دریافت برگه های رای ، آقای جعفری مامور شمارش آرا شده که هم زمان با اعلام آن بر روی تخته وایت برد نگارش آن انجام و در دید هموندان قرار گرفت  که در نهایت مسولین  کمیته های زیر مشخص گریدند :

کارگروه روابط عمومی و فناوری  ، کارگروه آموزش و پژوهش ، کمیته بانک اطلاعات ، کمیته پرسنلی ، کمیته صعود قله ، کمیته محیط زیست ، کمیته تبلیغات و انتشارات ، کمیته دره نوردی ، کمیته پشتیبانی ، کمیته کتابخانه ، کمیته برنامه ریزی آموزش ، کمیته جستجو و نجات ، کمیته سنگ نوردی ،  کمیته غارنوری  ، کمیته گلف ، کمیته کوهپیمایی ، کمیته دوچرخه سواری کوهستان 

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است