پنجشنبه, شهریور 09, 1391 09:07:00 ب.ظ

با درود به شما همنوردان گرامی :

بدینوسیله شعر وزین آلبوم خاطرات سروده مربی و کوهنورد گرانمایه جناب آقای کریم لقمانی تقدیم می گردد  :

آلبوم خاطرات

ورق میزنم

برگ برگِ دفترخاطرات با تو بودن

که می پیمودیم با گامهای کُند

صخره های سرسختِ سرکش قله

تا برفرازش با تنی خسته

تصویر کنیم

شور و شوق عاشقانه های شعر و غزل

و در بازگشت

با کوله بار خستگی بر دوش

کنارچشمه سارهای نجیب کوهستان

لم داده ، بومی کشیدیم

طراوت عطرپونه های وحشی

تو با  تبسمی شیرین

زمزمه میکردی شعرصعود

ومن می آموختم درس عشق

امروز لابه لای آلبوم خاطرات

مرور میکنم گلواژه هایت

با حسرت ،

شادیهای چپاول شده گذشه !

6 + 1 =